پرش به

برای استفاده از تمام امکانات انجمن باید عضو شوید.
اگر قبلا عضو شده اید باید وارد انجمن شوید.
عضویت ... ورودتصویر
* * * * * 1 رای

وظايف مهندسي بهره برداري

مقاله مقالات مهندسی مقالات مهندسی نفت مهندسی نفت

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 مدیر انجمن

مدیر انجمن

  مدیر کل

 • مدیر کل
 • 143 ارسال
 • تاریخ عضویت :
  پنجشنبه ۱۷ مهر ۹۳
  • جنسیت:
   آقا
  • مقطع تحصیلی:
   لیسانس
  • رشته تحصیلی::نفت

  ارسالی پنجشنبه ۵ شهريور ۹۴

  وظايف مهندسي بهره برداري

   

  مهندسي بهره برداري با در نظر گرفتن ديدگاه فني كه دارد و نوع كاري كه با آن مرتبط است لااقل مي بايست مختصري از وظايف بعضي بخش هاي مربوطه ديگر يك كمپاني نفتي را بداند ، و در اين صورت است كه با نظر صائب تري مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهي كارش چندين برابر خواهد بود .
  به طور مثال يك مهندس بهره برداري خوب بايد اطلاعاتي راجع به مخزن نفتي و بعضي محاسبات مربوط به آنها را بداند و يا اينكه قابليت طراحي لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدي كه در تصميم گيري هايش لازم دارد ، داشته باشد . و به طور قطع از نحوه عمليات بهره برداري و طرز كار وسايل مورد احتياج بدين منظور اعم از ابزار دقيق ، پمپها ، توربينها ، شيرهاي مختلف و غيره ، بايستي سررشته كافي داشته باشد . در رابطه با وظايف مهندسي بهره برداري مسئله بسيار مهمي كه بد نيست بدان اشاره شود اينست كه اقدام به هر كار بايستي پس از جمع آوري تمامي اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها در حداقل وقت و كمترين خرج با حداكثر بازدهي صورت پذيرد . فاكتور قابل اهميت در عمل كرد يك مهندس بهره برداري در نظر گرفتن ايمني كار است كه مسلماً و مستقيماً به نوع كار بستگي دارد . بديهي است قسمتي از وظايف مهندسي بهره برداري جنبه نظارت بر عملكرد بعضي از گروههاي ديگر دارد .
  وظايف مهندسي بهره برداري را شايد بتوان از نظر نوع كار به چند بخش تقسيم نمود كه طبيعتاً اكثر آنها در رابطه با يكديگر هدف نهائي را برآورده مي نمايند . تقسيم بندي كارهاي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :

   

  1- عمليات مربوط به چاه كه شامل وظايف ذيل مي شود .

     الف- لايه آزمائي چاه با ساق مته  (Drill stem test)

     ب-  به جريان انداختن چاه .  اين عمل به طريق مختلف صورت مي گيرد (Bring in)

     ج- تميزكردن چاه ، كه اين بدانمعني است كه مواد زائد توليدي همراه گاز و نفت خروجي از چاه به حداقل ممكن و لازم رسانده شود (Cleaning up)

     د- مشبك كردن لايه توليدي چاه (Perforation)  كه خود برنامه ريزي خاصي دارد

     ه- اندازه گيري فشار داخلي و سرچاه چه زماني كه چاه در جريان است و چه وقتي كه بسته مي باشد Bottom hole surface pressure survey

     و- جمع آوري نمودارهاي مختلف از وضع داخلي چاه به منظور بررسي موقعيت لايه توليدي آن .  در اين حالت نمودارهاي متفاوت با ابزار مختلف تهيه مي گردند Logging

     ز- مسدودكردن‌لايه‌توليدي‌به‌طورموقت‌ويادائم‌به‌منظورانجام‌برنامه‌هاي‌طرح‌ريزي‌شده‌به‌خصوص‌ plug setting

     ح- اندازه‌گيري‌عمق‌نهائي‌چاه‌درهر مرحله توليدي و از بين بردن موانع به وجود آمده در مسير لوله توليدي چاه   Check and remove obstruction

     ط-اسيدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهاي مختلف و همچنين ايجاد شكاف و تركهاي مصنوعي در لايه توليدي براي بالا بردن قدرت توليد چاه Acidization & fracturing

     ی- بررسي قابليت نفوذپذيري لايه توليدي چاه  Injectivity   test

     ک- كشتن چاه كه در حقيقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نيست)  فشار سرچاه مي باشد اين عمل به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف هاي متفاوت صورت مي پذيرد Well Killing

     ل- نمونه برداري از سيال توليد شده از چاه كه ممكن است از سرچاه و يا از داخل چاه جمع آوري شود بدين ترتيب به كمك اين نمونه ها در آزمايشگاه بسياري از مجهولات راجع به سيال مزبور روشن خواهد شد Bottom   hole   and   surface   sampling

     م- بررسي وضع لوله هاي داخلي چاه از نظر فرسودگي و اندازه گيري قطر داخلي آن در موارد لازم ، كه توسط وسايل مخصوصي انجام مي گيرد Caliper   survey

     ن- آزمايش كامل چاه همراه با نمودار برداري و به كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي Well Testing

     ص- مواظبت از لوله هاي داخلي چاه و همچنين وسايل سرچاه از لحاظ خورندگي و فرسودگي سريع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذكور Inhibition

     ع- به طور كلي شناخت وسايل و طرز عملكرد تمامي ابزار موجود سرچاه و به خصوص شيرهاي ايمني سرچاه و داخل چاه  X – mas  tree  (Well  head   facilities)

     ف- مشخص كردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتي

   

  2- وظايف مربوط به انجام كارهاي محوله در واحد بهره برداري و در مسير جريان نفت و يا گاز از چاه به قرار زير است Production facilities

     الف- شناخت كامل دستگاهها و وسايل و ابزار دقيق موجود در يك واحد بهره برداري و همچنين نحوه عملكرد هر يك به طور نسبي اعم از پمپها ، توربينها ، كمپرسورها ، تفكيك كننده ها ، ابزار دقيق ، شيرها و غيره

     ب- اندازه گيري ظرفيت تفكيك كننده ها Separator   capacity

     ج- محاسبه ظرفيت و همچنين اندازه گيري نسبت گاز به نفت توليدي چاه  Capacity   &    GOR   test

      د- بررسي‌وسايل‌موجوددرمسيرتوليدچاه‌وبرطرف‌كردن‌ موانع به منظور بازدهي بهتر چاه . De – bottlenecking

     هـ- آزمايش از پمپها و كمپرسورها به منظور دريافت قدرت و ظرفيت آنها .Pump   and   Prim   Mover    Performance

     و- شناخت كارخانه هاي نمك زدائي و نحوه استفاده از آنها Desalting   Plants

   

  3- وظايف‌ فني‌ كه‌ مربوط‌ به‌ طراحي‌ و سايل‌ و انجام‌ محاسبات‌ لازم‌ روي‌ اطلاعات‌ جمع‌آوري‌ شده‌ از چاه‌ از واحد بهره‌برداري‌ است .

     الف- محاسبات مربوط به مقدار نفت وياگاز و ميزان جريان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .Oil  &  Gas  Measurments

     ب- طراحي ومحاسبه اندازه كاهنده جريان سيالات  Orifice  Siza    Calculations

     ج- طرح ريزي و محاسبات مربوط به اسيدزدن و يا ايجاد شكاف مصنوعي در سنگ مخزن  Acid   Stimulation  and  fracture   job   desing

     د- فن محاسبه و بررسي افزايش و يا افت فشار مخزن در اثر بستن و يا توليد از چاه به منظور مطالعه وضع آن  و طرح اقدام لازم .  Pressure   Build  up   and   Draw   Down   Analysis

     هـ- محاسبات مربوط به جريان و روان بودن سيالات مختلف در حالتهاي يك فازودوفاز One   and  Two  Phase    Flow    Calculations

     و- طراحي و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اينكه هر نوع سيالي در آنها روان باشد Process   and   Mechanical   Design   of   Pipes

     ز- طراحي واحد بهره برداري و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه Design    of    Production   Units   and   Manifolds

    ح- انتخاب صحيح طرز جريان سيالات Selection   of   Proper   Oil   and  Gas  (One   &   Two   Phase)   Flow   Profile

    ط- طرح و انتخاب مناسب انواع شيرهاSelection   &    Design   of   all   Valves

    ی- مطالعات مربوط به پمپها .  محل احتياج آنها و محاسبه ظرفيت آنها Pump   Requirement   study   and   Configurations .

    ك- مطالعه در رفع نواقص و بررسي بازدهي وسايل لازم براي بهره برداي De –  Bottle  Necking   of   Production   Facilities

    ل- محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداري از چاهها نظير گازراني و يا راه اندازي به وسيله گازوغيره  Calculations   of   Gas   Lift ,  Gas   Kick –  off  etc .

    م- برنامه ريزي و انتخاب مواد زنگ زدائي كننده .   Programming   and   Selection   of   Corrosion   Inhibitors

    ن- برنامه ريزي و محاسبات مربوط به آزمايش اوليه چاههاي اكتشافي با كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي   Initial   well  testing   on   exploration   gas  and   oil  wells   with   the   use   of   portable   separator

    ص- بررسي ها و محاسبات روي نمودارهاي مختلف تهيه شده از چاهها  Logging   (production  ,  T.D.T,Y – ray , etc .)

    ع- مطالعه بر روي پيشرفت مخروطي سيالات مخزن نفتي و انتخاب بهترين دبي توليدي براي چاه .Coning   theory  and  safe   production   rate  calculations

    ف- پيش بيني دبي توليدي چاهها در سالهاي آينده .Long   range   potential  forcast

    ص- رسم فني     Technical     drawing

   

  4- كاربرد ماشين هاي محاسبه الكترونيكي  Computer     applications

    الف- جريانهاي يك فاز و دو فاز در حركتهاي عمودي و افقي One  and   two   phase   calculations  ,  vertical    and    horizental

    ب- كاربرد مدلهاي مربوط به وسايل بهره برداري Production   facilities   model

    ج- مدلهاي مربوط به فشار كاهي   Flash calculations

    د- محاسبات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري و كاهنده هاي دبي گاز و نفت Choke   and   meter   calculations   for   gas   and   crude .

    هـ- تئوريهاي مقدماتي روي مدلهاي مختلف مخازن زيرزميني Fundamentals   of   reservoir   simulation   models .

   

  5- گزارش نويسي فني    Technical   reports

  به طور كلي يك مهندس بهره برداري پس از اتمام و به نتيجه رساندن يك برنامه مي بايست اعمال انجام شده و نتايج حاصله را بنحوي كه مورد استفاده ساير بخش هاي مربوطه باشد ، گزارش كند .   بديهي است اين گزارش در مرحله نخست مشخص كننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوي كليه اطلاعات موجود وجمع آوري شده مي بايست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانيده شده است .   و در آخر حاصل نتايج و احياناً پيشنهادات و دستور كار نيز ذكر گرديده است . 

  علاوه بر گزارش مربوط به  هر كار ، شمه اي از وظايف گزارش نويسي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :

    الف- گزارش مربوط به احتياج وسايل مورد لزوم در بهره برداري كه هر سه ماه يكبار تهيه مي گردد .Quarterly  advice  for  flowline   and   material  requirements

    ب- درخواست كشيدن لوله ها و تعبيه وسايل مربوطه Request  for construction  of  flow  lines .

    ج- تهيه فرم مخصوص درخواست وسايل مورد احتياج براي يك پروژه بخصوص .R , statement  of requirements .

    د- درخواست تعمير چاهها  Workover   request

    هـ- تهيه گزارش ماهيانه  Monthly report

  همچنین به مقاله, مقالات مهندسی, مقالات مهندسی نفت, مهندسی نفت نیز برچسب خورده است

  0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

  0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی